seksualitet_foraeldreevne_og_babydukke

Seksualitet, familiestiftelse og forældreevne hos mennesker med funktionsnedsættelse


Seksualitet, familiestiftelse og forældreevne hos mennesker med funktionsnedsættelse

For pædagoger, specialpædagoger og andre fagfolk

Mennesker med psykiske og/eller fysiske varige funktionsnedsættelser har også håb og drømme i forhold til at stifte familie og få børn. Men det kan være svært at vurdere forældreevnen.

Med udgangspunkt i Handicapkonventionen, gældende lovgivning samt etiske og moralske udfordringer, gennemgås erfaringer og projekter omkring emnet.

Der er rig mulighed for at tage udgangspunkt i egne oplevelser, erfaringer, problemstillinger og dilemmaer fra kursusdeltagernes pædagogisk praksis.

Indhold
•    Handicapkonventionen
•    Serviceloven
•    Nyt paradigme
•    Forældreevne
•    Babydukke
•    Gruppearbejde - dilemmaer

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du får udvidet din faglige viden om familiestiftelse og forældreevnen hos mennesker funktionsnedsættelse. Du øger dine handlemuligheder og praktiske færdigheder.
Du får personlig udvikling og gennemslagskraft
Du bliver institutionens vidensperson.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Tilbuddet får medarbejdere med den nyeste viden inden for området.
Tilbuddet får medarbejdere, der kan være med til at facilitere og igangsætte det pædagogiske arbejde med familiestiftelse hos mennesker med psykiske og/eller fysiske varige funktionsnedsættelser.
Tilbuddet får medarbejdere, der arbejder vidensbaseret og praktisk.
Du styrker din institutions pædagogiske profil.

Underviser

Janne Liliendal

Seksualvejleder

Praktisk information
Kurset tilbydes som ½ dags, 1 eller 2 dages varighed, afhængig af indholdets omfang.

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev