mentalisering_i_daginstitutioner

Mentalisering og inklusionspædagogik


Mentalisering og inklusionspædagogik

For pædagoger, specialpædagoger og andre fagfolk i børnehave og vuggestue

For mange børn er det at danne relationer og indgå i sociale sammenhænge en stor udfordring. Hvordan kan vi bedst hjælpe?

At arbejde pædagogisk med mentalisering betyder, at barnet igennem relationsarbejde og socialt samvær med omsorgspersoner og andre børn lærer egne følelser, tanker og adfærd at kende. Altsammen som baggrund for at forstå sig selv og andres væremåde.  

Kurset stiller skarpt på, hvorfor en mentaliseringsbaseret pædagogisk tilgang understøtter skabelsen af et optimalt læringsmiljø, der fremmer inklusion af potentielt udsatte børn.

Forskning peger på, at pædagogers relationskompetencer er en af de mest væsentlige kerneydelser i det pædagogiske felt. Det drejer sig om at kunne etablere et varmt psykologisk bånd til barnet, at kunne arbejde ressourceorienteret og understøtte barnets udvikling af mestringsstrategier.

Kursusdagen afstikker guidelines og praktiske handlemuligheder med udgangspunkt i en inklusions- og mentaliseringsbaseret pædagogik.

Indhold
Indføring i teorien om mentalisering. Fokus er måden, hvorpå det positivt kan præge kvaliteten af samspillet mellem professionelle/forældre, det normalt udviklede barn og det potentielt udsatte barn i alderen 0-6 år.

Teoretisk oplæg

  • Belysning af centrale udviklings- og neuropsykologiske begreber
  • Mentalisering som kernebegreb
  • Hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner. Det udviklingsstøttende samspils betydning for udvikling af en god mentaliseringsevne.
  • Hvordan inklusion fremmes som følge af en mentaliserende tilgang
  • Det sociokulturelle syn som forståelsesramme for inklusionspædagogik

Fra teori til praksis
God mulighed for at arbejde med at omsætte de vigtigste begreber fra teori om mentalisering til praksis via eksempler, øvelser, guidelines og plenumdialog.

  • "Mentaliseringsguiden" som værktøj til en mentaliseringsbaseret pædagogik
  • Inklusionspædagogiske guidelines som værktøj i det relationspædagogiske arbejde
  • Videoeksempler af børn med en god udviklet mentaliseringsevne og børn med en skadet mentaliseringsevne.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du får opdateret viden om arbejdet med en mentaliseringsbaseret tilgang.
Du får indsigt i at samspillet med de børn, du arbejder med er åben, nærværende og empatisk. Du får i din praksis fokus på barnets egen læring om følelser.
Du får mulighed for at afprøve konkrete værktøjer, der efterfølgende vil være brugbare for dig i inklusionsarbejdet med det potentielt udsatte barn.  

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Du vil lære at kunne opspore børn med begyndende tegn på mentaliseringsforstyrrelse ud fra en neuropsykologisk grundforståelse.
Du kan inspirere og videregive din viden til kollegaer og leder i form af en mentaliseringsguide og en inklusionspædagogisk værktøjskasse.
Du får hjælp til at systematisere observationer og tegn på en mentaliseringsforstyrrelse.
Du får en guide og redskaber, der viser, hvordan du og dine kollegaer i fællesskab kan skabe et arbejdsmiljø med generel opmærksomhed på mentalisering og inklusion.
Et bud på en inklusionspædagogik, hvor alle børn, herunder de udsatte, kan mødes i en mentaliseringsbaseret forståelse.

Underviser

Anna-Marie Glavind

Familie- og psykoterapeut

Varighed
09:00-15:30 eller efter aftale

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev