demens

Demens hos mennesker med udviklingshæmning


Demens hos mennesker med udviklingshæmning

Kursus for social- og sundhedsfagligt personale på specialområdet

Mennesker med udviklingshæmning får tidligere og hyppigere demens end den øvrige del af befolkningen. Det giver store udfordringer i forhold til pædagogisk tilrettelæggelse af tilbuddet og i forhold til særlige personalekompetencer.

Mennesker med udviklingshæmning og demens har brug for en hverdag, der er tilrettelagt efter deres særlige behov. Behov, som relaterer sig til det at være menneske, det særlige ved udviklingshæmning og det særlige ved demens.

Det sociale områdes tilbud har brug for medarbejdere med en faglig viden, som rummer alle aspekter og kompetencer til at støtte den enkelte til et godt liv med demens.
 
Foruden personlig indlevelse og forståelse kræver det en bevidst og systematisk faglig refleksion og brug af konkrete velovervejede metoder.

Indhold

 • Hvad er demens?
 • Forskellige former for demens
 • Udviklingshæmning og demens   
 • Faglighed, etik og demens
 • Anerkendelse, livshistorie og kommunikation
 • Hvordan håndterer man uforståelig adfærd?  
 • Balancen mellem omsorgssvigt og overgreb
 • Systematisk observation og dokumentation
 • Støtte til mennesker med udviklingshæmning og demens

Undervisningen foregår som oplæg, plenum- og gruppedrøftelser. Der lægges stor vægt på dialog og deltagernes aktive medvirken og bidrag.

Hvad får du med hjem til dig selv?

 • Du får generel viden om demens og specifik viden om udviklingshæmning og demens.
 • Du får konkrete redskaber, der med det samme kan bruges i din hverdag i arbejdet med mennesker med demens.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?

 • Tilbuddet får fagpersoner med viden og kompetencer til at støtte mennesker med udviklingshæmning og demens til et godt og trygt hverdagsliv.
 • Tilbuddet får inspiration til at arbejde målrettet med demens og udviklingshæmning.
 • Tilbuddet får en styrket pædagogisk profil til gavn for ledelse, medarbejdere og pårørende.

Underviser

Anne Skov

Sygeplejerske og cand. scient. soc.

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
11-06-2018
09:00-15:30
København
2.410,- ekskl.moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev