Cille

Cornelia de Lange syndrom


Cornelia de Lange syndrom

Cornelia de Lange Syndrom (CdL) er et yderst sjældent handicap i Danmark. CdL- syndrom er kendetegnet ved udviklingshæmning i varierende grad, herunder særlige ansigtstræk, væksthæmning og misdannelser af især hænder, fingre og mave-tarmsystemet samt ofte hørenedsættelse og kontaktproblemer i den tidlige barnealder. CdL-syndrom er beskrevet første gang i 1933 af den hollandske børnelæge Cornelia de Lange.

Kurset giver mulighed for viden og vidensdeling, tværfagligt samarbejde og netværksdannelse mellem de forskellige faggrupper, der arbejder med mennesker, der er ramt af Cornelia de Lange syndromet.

Kurset henvender sig derfor til pædagoger, speciallærere og fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med børn, unge og voksne, der har fået konstateret Cornelia de Lange syndromet.
Kurset indeholder faglige oplæg og konkrete cases udarbejdet af KursusMaker, så der er lagt vægt på både teori og praksis.

Oplægsholderne vil komme ind på både et lægefagligt og et pædagogisk syn på Cornelia de Lange syndromet. Oplæggene vil også inddrage både muligheder for og vanskeligheder ved at øge vidensdeling og tværfagligt samarbejde.

Styrken i kurset er, at deltagerne får stor mulighed for at bruge egen faglighed og vil desuden få indblik i, hvordan andre faggrupper arbejder. Kurset vil give forståelse for indbyrdes ligheder og forskelligheder og give mulighed for at styrke samarbejdet så det skaber det bedst mulige liv for mennesker, der er diagnosticeret med Cornelia de Lange syndromet.

Hvad får du med hjem til dig selv og din arbejdsplads?

 • Ny viden, forståelse og en række konkrete handlemuligheder i forhold til at arbejde med CdL-syndromet
 • Nye samarbejdspartnere og en styrket netværksdannelse
 • Personlig og faglig indsigt

Kursusprogram
1.dag
Formiddag
Overlæge Anne-Marie Bisgaard ph.d., konsulent på rigshospitalet og Danmarks førende ekspert i CdL-syndromet giver oplæg om

 • Karakteristiske fysiske og psykiske træk hos personer med CdL syndrom
 • Nyeste forskningsresultater
 • Spørgsmål og debat

Eftermiddag

 • Diskussion af konkret praktisk case udarbejdet af KursusMaker

2. dag
Formiddag
Oplæg og præsentation af "Gentle teaching" ved Gitte Andersson

 • Grundlaget for Gentle teaching: "Vi skal vide noget om mennesket for at vide, hvad de har brug for"
 • Gentle teaching i det pædagogisk arbejde med CdL syndromet
 • Gentle teaching som en metode til at øge samarbejdet mellem forskellige faggrupper

Eftermiddag

 • Diskussion af konkret praktisk case udarbejdet af KursusMaker
 • Afslutning: opsamling og afslutning med kaffe og kage

Varighed
09:00-15:30 eller efter aftale

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev