Brug leg til læring

Leg og proces skaber medrivende læring for børn.

Et kursus for pædagoger i dagtilbud for børn fra 0-6 år

Når vi som voksne skaber en leg sammen med børn oplever de mere ejerskab og indflydelse på egen læring. Barnet kan også opleve, at der skabes en dybere forankret relationer til andre børn når de støttes i en god leg sammen med andre børn.

I de nye læreplaner er der et øget fokus på leg, proces og samskabelse med børn. Kurset giver fornyet inspiration til, hvordan vi som voksne kan inddrage os selv mere aktivt i legen og processen sammen med børnene.

Vi vil arbejde med leg, proces og samskabelse som en pædagogisk metode, hvor vi teoretisk og praktisk undersøger, hvad leg betyder for børns læring og involvering. Der vil blive lagt vægt på, hvordan man indtænker en struktur, der kan indarbejde leg og proces aktivt i hverdagen for voksne. Det er vigtigt, hvis man for alvor skal implementere legen i hverdagen på en institution, hvor uforudsigelighed og praktiske opgaver let kan overtage det daglige fokus.

Indhold 
Som hjemkøbskursus udvikles indholdet i samarbejde med den enkelte institution, hvor vi vil have fokus på, hvad der optager medarbejderne, og hvor de især gerne vil have nye metoder til at forstå leg, samskabelse og læringsrum som centrale elementer.

Vi vil gøre brug af viden og øvelser inden for:

 • Improvisation - sig ja, og gå med i børnenes fortælling. 
 • At arbejde med proces frem for resultat, hvor nysgerrighed er drivkraften.
 • Innovationsprocesser med lege, hvor kendte ting får nye betydninger. 
 • Skabelse af læringsrum med omtanke for det æstetiske, mangfoldige, men med en tydelig rammesætning. 
 • Struktur - hvordan skaber vi som voksne rammer for at kunne lege og give sig hen i processer?

Undervisningen vil tage udgangspunkt i hverdagens muligheder. Vi vil bruge visualisering, små workshops, dialoger og rollespil, som kan give et skub til at arbejde med involvering og samskabelse på nye måder. Vi vil bruge elementer fra aktionslæring til at lave tiltag, som kan overføres direkte til hverdagens praksis.

Kurset kan også tilrettelægges med henblik på børn med specielle behov.

Hvad får du med hjem til dig selv?

 • Kendskab til dine kompetencer og ønsker i forhold til proces og læring. 
 • Større kompetence i at vove sig ud i processen og læring herigennem. 
 • Personlig og faglig indsigt i at bruge proces og samskabelse med børn som metode. 
 • Øget personlig arbejdsglæde i hverdagen.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?

 • Faglige redskaber og metoder til at komme i gang med at implementere proces og leg i læreplanstemaer. 
 • Ideer, som du kan bruge direkte i hverdagen med børnene. 
 • En struktureret tilgang, som gør det muligt for organisationen som helhed at blive ved med at arbejde med proces, samskabelse og leg. 
 • Skærpelse af institutionens pædagogiske profil
 • Glade børn, der husker og genkender glæden ved den gode leg sammen med voksne.

Underviser

Anne-Mette Sørensen

Pædagog og projektleder

Kurset vil med fordel også kunne afholdes i egne rammer på institutionen.

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
13-09-2019
09.00-15.30
København
1.895,- ekskl. moms  
05-11-2019
09.00-15.30
Silkeborg
1.895,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev