aldring_hos_mennesker

Aldring hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser


Aldring hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

Kursus for medarbejdere og ledere på specialområdet, som tilrettelægger og/eller yder støtte til ældre med kognitive funktionsnedsættelser

Antallet af ældre med kognitive funktionsnedsættelser er steget væsentligt de senere år. Når borgerne bliver ældre er der brug for, at personalet har faglige kompetencer, så de kan støtte dem i at blive og være gammel.

Der er brug for viden om aldring og aldringsprocessen for fx at kunne vejlede om de kropslige forandringer der sker, og viden om alderssygdomme, så de kan blive spottet i tide.

En væsentlig udfordring er, at aldring ofte indtræder væsentlig tidligere hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser end gennemsnitligt for befolkningen. Demens indtræffer desuden tidligere og hyppigere end hos den øvrige del af befolkningen.

Indhold

  • Aldring. Hvornår er man ældre? Hvad vil det sige at være ældre?
  • Aldringsprocessen og de særlige udfordringer ved kognitive funktionsnedsættelser.
  • Hvordan yder man støtte til et godt ældreliv? Betydningen af livshistorie og sociale relationer.
  • Aldersbetingede sygdomme. Hvordan spotter man dem?
  • Det særlige, når mennesker med udviklingshæmning udvikler demens.
  • Hvordan opdager man demens og bidrager til, at den enkelte bliver udredt.

Undervisningen skifter mellem oplæg, plenum- og gruppedrøftelser. Der lægges vægt på deltagernes aktive medvirken og bidrag som en central forudsætning for udbyttet af dagen.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du får viden om aldring og aldringsprocesser.
Du får redskaber til at kunne vejlede og støtte mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og til at få et godt og indholdsrigt ældreliv.
Du vil samtidig få kendskab til de mest almindelige aldersbetingede sygdomme, herunder demens og andre sygdomme med symptomer, som de kan forveksles med.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Tilbuddet får pædagogiske medarbejdere, der i højere grad har viden og forståelse for at støtte ældre mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.  
Tilbuddet får pædagogiske medarbejdere, der arbejder personligt og fagligt kompetent med ældre og tager højde for de særlige behov, der kan opstå i hverdagen.

Underviser

Anne Skov

Sygeplejerske og cand. scient. soc.

Praktisk information
Kurset kan også fås som foredrag.

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev